Events

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτηρίων στο επίκεντρο του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου του έργου BENEFIT, που πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο : «Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση στα Δημόσια Κτίρια: από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση».
Η διοργάνωση του εξειδικευμένου εκπαιδευτικού σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη στο ξενοδοχείο «GRAND HOTEL PALACE» στη Θεσσαλονίκη.
To εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο άνοιξε με ένα καλωσόρισμα και την παρουσίαση του έργου BENEFIT«Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση: Επίδειξη σε δημόσια κτίρια» από τον υπεύθυνο του έργουΔρ. Ιωάννη Κοτζιάμπαση, Αν. Προϊστάμενος,Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
Τον πρώτο κύκλο με θέμα «Πλαίσιο και μεθοδολογίες για την υποστήριξη δημόσιων φορέων, στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια» άνοιξε  με την παρουσίασή της η κα.Ελένη Χατζηγεωργίου,Πολιτικός Μηχανικός MSc, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο Δρ. Αθανάσιος Λαμπρόπουλος, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE), οι οποίοι παρουσίασαν την «Χαρτογράφηση του κτιριακού αποθέματος

2 / 5
δημοσίων κτιρίων και προτεραιοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας: μεθοδολογία, τεχνικές, εργαλεία και τα πρώτα αποτελέσματα στο πλαίσιο του έργου BENEFIT».
«Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια και η ενσωμάτωση των δεσμεύσεών του στα Τοπικά Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα» παρουσίασε ο Δρ. Μιχάλης Πετράκος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Πρεσπών.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις έως το 2030 από και προς τους πολίτες» από τον κ. Θεόδωρο Γκιούρκα, Πολιτικό Μηχανικό MSc, Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CLuBE), ενώ την σκυτάλη πήρε
ο κ. Δημήτρης Κιτσικόπουλος, Οργάνωση ELECTRA ENERGY, με την εισήγησή του «Εργαλεία και χρηματοδοτικά μέσα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας στο Δημόσιο Τομέα. Οι ενεργειακές κοινότητες στην Ελλάδα και την Ευρώπη».
Τον πρώτο κύκλο των ομιλιών ολοκλήρωσε η κα. Αργυρώ Γιακουμή, Φυσικός MSc, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με την παρουσίασή της «Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης – Το έργο PRODESA».
Ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίου με θέμα «Παραδείγματα πρότυπων και πιλοτικών δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» ξεκίνησε με τις εισηγήσεις της κ. Κωνσταντίας Δημητρακούδη, Πολιτικός Μηχανικός MSc, Τεχνική Υπεύθυνη Έργου BENEFIT, Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), της κα. Λίλας Δεδεμάδη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Μελετήτρια Αρχιτεκτονικής Μελέτης και του κ. Γιώργου Μουστάκα, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος υλοποίησης παρεμβάσεων στο σύστημα θέρμανσης με την εισήγηση «Πιλοτική εφαρμογή στο πλαίσιο του έργου BENEFIT | Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο διατηρητέο κτίριο του Διοικητηρίου Θεσσαλονίκης».
Στη συνέχεια η κ. Αργυρώ Δημούδη, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πραγματοποίησε εισήγηση με θέμα την «Ανακαίνιση διατηρητέου κτιρίου σε Πινακοθήκη σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας».
«Παραδείγματα έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια-Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης στο κτίριο της ΕΥΑΘ» παρουσίασε ο κ. Δρ. Αλέξανδρος Μεντές, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, Έργων και Ανάπτυξης, ΕΥΑΘ Α.Ε.
Ακολούθως, ο κ. Αθανάσιος Μανωλούδης, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Ενεργ. Επιθεωρητής, ανάδοχος εκπόνησης Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου

4 / 5
Θεσσαλονίκης και η κα. Ιωάννα Τσικώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Δήμος Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν παρουσίαση με θέμα την «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και σχολείων – Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε σχολικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης».
Οι «Ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοτικών κτιρίων – η περίπτωση του Δήμου Πρεσπών» αναλύθηκαν από τον κ. Ευάγγελο Καραγιάννη, Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού, Διαφάνειας και Πληροφορικής, του Δήμου Πρεσπών.
Τέλος, στο πλαίσιο του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε ένα διαδραστικό εργαστήριο με επίκεντρο ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για την ενέργεια και κεντρικό θέμα την καλλιέργεια μίας ενεργειακά υπεύθυνης συμπεριφοράς σε ενήλικες και παιδιά από την Ομάδα Εργασίας του έργου SOLIS, Ερευνητική Ομάδα FISE Group, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο παραβρέθηκαν στελέχη ΟΤΑ και δημοσίων υπηρεσιών, με πολύ σημαντική τη συμμετοχή ειδικά των τεχνικών τους υπηρεσιών, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Σπύρος Αρσενίου, Συντονιστής της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος.
 
Βασικές πληροφορίες για το έργο
Το έργο BENEFIT στοχεύει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απαίτησης για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και της μετατροπής τους σε κτίρια με μειωμένη ή σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Οι κύριες κοινές διασυνοριακές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το έργο BENEFIT αποτελούν: (α) η αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των δημόσιων διοικήσεων στον τομέα αυτό, (β) η ανάπτυξη αξιόπιστων, αποδοτικών και αποτελεσματικών ενεργειακών σχεδίων δράσης για τα δημόσια κτίρια, (γ) η ενίσχυση της εμπειρίας στην εφαρμογή μεθοδολογιών προηγμένης ενεργειακής μοντελοποίησης, (δ) η διευκόλυνση στη συλλογή ενεργειακών δεδομένων των κτιρίων, (ε) ο εμπλουτισμός της γνώσης με την εφαρμογή ειδικών μεθοδολογικών εργαλείων για την ταξινόμησή των κτιρίων σε τυπολογίες και (στ) η ανάπτυξη ενός ειδικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το σχεδιασμό ενεργειακών εκσυγχρονισμών.
Η δράση εντάσσεται στο έργο «Βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση : Επίδειξη σε δημόσια κτίρια» με ακρωνύμιο «BENEFIT», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA- CBC “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.
 
 
Αποποίηση Ευθυνών:
Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου είναι αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) και σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.
 

Αφήστε ένα σχόλιο

* Χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από το kouzounews.gr

Το kouzounews.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης σας. Υποθέτουμε ότι συμφωνείτε με αυτό. Φυσικά αν θέλετε μπορείτε να αρνηθείτε. Αποδοχή Περισσότερα