Όπως φαίνεται και από το χάρτη της ΡΑΕ τα ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ έχουν πάρει άδεια παραγωγής για Φ/Β σταθμό 29,65MW στην θέση Τούμπα Σερβίων στις 14 Ιανουαρίου 2021. Η CANTREVA A.E. έχει αίτημα σε αξιολόγηση για Φ/Β 60MW στην περιοχή Θυμαριά-Συκιά 2 στην περιοχή Κοζάνης-Σερβίων και άλλα 30MW στην περιοχή Πετρανά 2. Η ΕAST PHOTOVOLTAICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει πάρει άδεια παραγωγής για 30MW στην θέση Κάστρο Σερβίων στις 30 Νοεμβρίου 2020. Στα Λεύκαρα Σερβίων η ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει άδεια παραγωγής ισχύος 40MW και αίτημα για 90MW στη Γυμνή Ράχη Σερβίων. Η ΗΛΙΑΚΗ ΣΥΚΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. έχει επίσης αίτημα αξιολόγησης 34.05MW από τις 21 Δεκεμβρίου 2021 στα Συκιές Σερβίων.

Η NEW SOLAR DEVELOPMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έχει άδεια παραγωγής 15,3MW στην θέση Σκάλες Σερβίων. Η ΗΛΙΑΚΗ ΜΑΥΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. αίτηση σε αξιολόγηση για 7,98MW στην θέση Ερείπια Μαυροχώματος Σερβίων Δίπλα σε αυτά και τα πλωτά Φ/Β 500MW του Σάββα Ζαφειράτου στη λίμνη και τα 25+10 της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στον Πολύφυτο.

Καμβούνια

Η VENTO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ έχει αίτημα για αξιολόγηση για 7 MW στην θέση Ράχη Μακρόπουλου Καμβουνίων και άλλα 9,9MW στο Σταυροδρόμι Καμβουνίων και ακόμα ένα 9,99 στην θέση Σημαία Καμβουνίων, ανάλογο στο Φράχτη Σερβίων, ενώ η ΒΟΛΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έχει άδεια παραγωγής για 9MW στην θέση Λαζαράδεςς Σερβίων.

Μεταξά

Η ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε. έχει άδεια παραγωγής για 11,08MW και 16,39MW στην θέση Χαλίκια Σερβίων ,όπως και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ άλλα 25,40MW στην ίδια θέση. Η HELIOTHEMA ENERGY S.A επίσης για 9MW στην θέση Προφήτης Ηλίας Σερβίων. Και η SKGR PV1 ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. άδεια παραγωγής για 15,99MW στην θέση Ντοβράς Σερβίων, η SKGR PV2 ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε για 18 MW στην θέση Δοβρας 2, η ΝEW SOLAR DEVELOPMENS έχει άδεια παραγωγής για 50,68MW στην θέση Παπαγιάννη Σερβίων και ο Ρόκας 19,95MW στην θέση Παπαγιάννη 2. Η ΕΛΠΕ ΛΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΕΡΒΙΩΝ Α.Ε 16, 39 στην Κωδωνότρυπα Σερβίων, η ΗΕΛΙΟΤΗΕΜΑ S.A. .24MW στην θέση Καλογράδικο Σερβίων, η ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. στην Κωδωνότρυπα Σερβίων.

Αυτό λέγεται πράσινη επέλαση από εταιρείες εκτός της περιοχής χωρίς κανένα όφελος για τους κατοίκους. Αν σε αυτά συνυπολογίσουμε και τα μικρότερα Φ/Β κάτω του 1 ΜW ο απολογισμός είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Ιωάννα Παπαδημητρίου